ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 68012100
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 01.11.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 46.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top