ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68012000
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 04.10.2001
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 1.608.379,25 €
Scientific Responsible: Prof. STAMATAKI
Email: stamat@metal.ntua.gr
Go to Top