ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68012500
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 04.10.2001
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 80.400,00 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top