ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ref.No: 63102200
Start date: 01.12.1998
End date: 01.12.2001
Approval date: 04.02.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: INCO-DC, E.O.K.
Budget: 54.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top