ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΜ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

Ref.No: 62189301
Start date: 31.07.2006
End date: 31.08.2008
Approval date: 07.07.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: OASA
Budget: 61.880,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top