ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΜ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ref.No: 62189300
Start date: 09.02.2005
End date: 31.08.2008
Approval date: 04.03.2005
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: OASA
Budget: 124.950,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top