ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ “ΘΑΛΗΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΜΝΟΥ-ΘΑΣΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Ref.No: 62069600
Start date: 01.05.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 12.05.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ALCATEL CABLES HELLAS I.S.A.
Budget: 18.195,15 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top