ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ref.No: 62142300
Start date: 01.05.2001
End date: 30.04.2006
Approval date: 06.09.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, KATASKEUASTIKES VIOMIHANIES
Budget: 86.573,73 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top