ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 62173400
Start date: 01.12.2003
End date: 30.11.2008
Approval date: 12.01.2004
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, KATASKEUASTIKES VIOMIHANIES
Budget: 118.353,99 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top