ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧ/ΓΙΩΝ

Ref.No: 68000700
Start date: 01.01.1998
End date: 31.07.2000
Approval date: 11.06.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 103.008,07 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top