ΠΗΓΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΤΜ

Ref.No: 61083500
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 23.05.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.319,89 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top