ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ref.No: 62260800
Start date: 22.07.2009
End date: 31.07.2015
Approval date: 20.07.2009
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: SOVEL S.A.
Budget: 120.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Description: THE PROGRAM HAS AS OBJECT THE CONDUCT OF SPECIAL ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS OF GASES EMISSIONS FROM CONSTANT COMBUSTION SOURCES AIMING AT THE CONTROL AND THEIR AGREEMENT WITH DEMANDS OF THE GREEK LEGISLATION.MORE CONCRETELY THE CONDUCT OF SPECIAL ENVIRO
Go to Top