ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ref.No: 61068600
Start date: 15.07.1995
End date: 15.06.1996
Approval date: 20.07.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 155.832,72 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top