ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ (MOEBIUS)

Ref.No: 63017801
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 19.04.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: RACE, E.O.K.
Budget: 112.324,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top