ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Ref.No: 62150000
Start date: 29.11.2002
End date: 28.11.2006
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ORGANISMOS GEORGIKON ASFALISEON
Budget: 104.181,95 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr