ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 62115000
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2009
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: VIOMIHANIA
Budget: 176.082,17 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top