ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ 7/08 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ)ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Ref.No: 62251400
Start date: 02.02.2009
End date: 01.03.2009
Approval date: 23.01.2009
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: SUNDESMOS EISAGOGEON ANTIPROSOPON AUTOKINITON
Budget: 5.950,00 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: assim@chemeng.ntua.gr
Go to Top