ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62230600
Start date: 06.09.2007
End date: 05.09.2012
Approval date: 30.10.2007
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 59.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top