ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ref.No: 61093000
Start date: 23.01.1997
End date: 23.07.1999
Approval date: 10.02.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: EUANTHIA XENOU
Email: apavxe@otenet.gr
Go to Top