ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

Ref.No: 63010602
Start date: 01.05.1993
End date: 31.05.1993
Approval date: 07.05.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.O.K.
Budget: 4.880,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Go to Top