ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛ. Α’ ΥΛΕΣ

Ref.No: 62078700
Start date: 01.11.1994
End date: 31.10.1996
Approval date: 26.10.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Π.Α.Β.Ε., A.G.E.T.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: HRISTOS FTIKOS
Email: chftikos@chemeng.ntua.gr
Go to Top