ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ref.No: 61102100
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 25.06.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.347,76 €
Scientific Responsible: Prof. FOTO AFRATI
Email: afrati@gmail.com
Go to Top