ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΛΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62081800
Start date: 01.03.1996
End date: 28.02.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ESDKNA
Budget: 102.714,59 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top