Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Ref.No: 68087500
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 14.09.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, UPEPTH
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top