ΟΣΗΕΛ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Ref.No: 61111900
Start date: 01.05.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 17.06.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 708.143,82 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS STASINOPOULOS
Email: stassin@cs.ntua.gr
Go to Top