ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ref.No: 62072900
Start date: 23.02.1995
End date: 22.11.1995
Approval date: 03.03.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: DIKIGORIKOS SULLOGOS ATHINON
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top