ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ref.No: 61094600
Start date: 18.07.1997
End date: 17.11.1997
Approval date: 10.02.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 69.258,99 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOPOULOS
Email: kphilip@chemeng.ntua.gr
Go to Top