ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 65035500
Start date: 01.01.1996
End date: 31.01.1997
Approval date: 01.02.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PAPAIOANNOU
Go to Top