ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65125700
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 07.02.2003
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 65.000,00 €
Scientific Responsible: ANDREAS MAKRIS
Email: amakris@central.ntua.gr
Go to Top