ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ref.No: 63056100
Start date: 01.07.1995
End date: 30.09.1995
Approval date: 26.10.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 10.271,46 €
Scientific Responsible: MARIA GIAOUTZI
Email: giaoutsi@central.ntua.gr
Go to Top