ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

Ref.No: 61111400
Start date: 01.05.1999
End date: 30.04.2001
Approval date: 17.06.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KAKLIS
Email: kaklis@deslab.ntua.gr
Go to Top