ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ref.No: 65036700
Start date: 01.12.1994
End date: 30.11.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 35.216,43 €
Scientific Responsible: IOANNIS IOANNIDIS
Email: jpioan@central.ntua.gr
Go to Top