ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΜΙΝΟΞΕΑ- ΟΛΙΓΟ/ΠΟΛΥ ΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ref.No: 61107500
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 94.831,98 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top