ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟ ΝΑΞΟΥ

Ref.No: 63053600
Start date: 01.04.1994
End date: 31.07.1996
Approval date: 19.04.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE II, E.O.K.
Budget: 148.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top