ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1850-1930

Ref.No: 61063800
Start date: 01.06.1994
End date: 30.06.1995
Approval date: 03.06.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS MPOURAS
Go to Top