ΝΕΟΣ ΑΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ref.No: 62119700
Start date: 29.05.1999
End date: 29.05.2001
Approval date: 09.09.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 10.735,14 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top