ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (Β’ ΦΑΣΗ)

Ref.No: 68110201
Start date: 01.01.2013
End date: 31.10.2015
Approval date: 08.03.2013
Department: DIOIKISI
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, U.PAI.TH.P.A
Budget: 371.427,60 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top