ΜΝΗΜΕΙΑ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ref.No: 67012400
Start date: 01.12.1993
End date: 31.03.1997
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.291,27 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS PAPASTAMATIOU
Go to Top