ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

Ref.No: 63063200
Start date: 01.11.1995
End date: 31.10.1997
Approval date: 14.12.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: GALLIKO INSTITOUTO PETRELAIOU
Budget: 220.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top