ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 65010900
Start date: 01.01.1993
End date: 30.06.1993
Approval date: 02.04.1993
Department: DIOIKITIKES UPIRESIES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 90.975,79 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top