ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΜΜΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ref.No: 62057300
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1995
Approval date: 15.12.1992
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: O.A.S.P.
Budget: 40.792,37 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS VARDOULAKIS
Email: I.Vardoulakis@mechan.ntua.gr
Go to Top