ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (PANELS)

Ref.No: 62049100
Start date: 25.01.1993
End date: 24.07.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ARTIC P.ATHANASIADIS O.E.
Budget: 880,41 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top