ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 62047200
Start date: 01.05.1992
End date: 30.04.1993
Approval date: 25.05.1992
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ELMEX A.B.E.E.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top