ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΦΡΑΣ ΤΩΝ ΑΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 61076700
Start date: 01.05.1996
End date: 01.05.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS LEONIDOU
Email: dleonid@nuclear.ntua.gr
Go to Top