ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 62291000
Start date: 01.11.2011
End date: 31.12.2020
Approval date: 10.11.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 61.500,00 €
Public key: Β41Γ46ΨΖΣ4-ΙΛΖ
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MATHIOULAKIS
Email: mathew@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top