ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

Ref.No: 62098200
Start date: 11.09.1997
End date: 11.03.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: VIOMETALE
Budget: 519,45 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top