ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ-2 ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ”

Ref.No: 66022800
Start date: 01.12.2014
End date: 30.11.2019
Approval date: 23.12.2014
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top