ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ref.No: 61066900
Start date: 01.07.1995
End date: 31.12.2000
Approval date: 07.09.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 52.824,65 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top