ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ref.No: 61092300
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.2005
Approval date: 14.12.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: UPOURGEIO TOURISMOU
Budget: 70.432,87 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top