ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 63/1845

Ref.No: 66018300
Start date: 10.04.2012
End date: 09.04.2016
Approval date: 14.06.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 9.935,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MAKROPOULOS
Email: cmakro@mail.ntua.gr
Go to Top